Някои компоненти в Grasshopper

Страницата е създадена на:24 декември 2021 и редактирана на:29 декември 2021

На тази страница споменаваме само някои често използвани компоненти. Повече информация за всички компоненти - на страница: Grasshopper Addons and Plugins. Подредени в ред съответстващ на логиката на тяхното използване - първо тези, които осигуряват входна информация за други компоненти.

Number Slider

Компонентата представя цяло или реално число, което лесно, с помощта на плъзгач или писане може се променя в определен диапазон.

Line

Компонента за създаване на права отсечка, съединяваща две точки, които се задават на двата входа A и B. За да се посочи точка от модела в Rhino, се щраква десен бутон на мишката върху буквата на единия вход и се избира команда Set One Point. Прозорецът на Grasshopper временно се скрива, а след щракване върху точка от модела, отново се появява.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 22 днес 0
Направено с MyCMS.