Улеснения за писане на програмен код във Visual Studio

Страницата е създадена на: 8 януари 2022 и редактирана на:13 януари 2022

Когато курсорът за писане в редактора за програмен код се намира в някой идентификатор, всички останали срещания на същия идентификатор се оцветяват. Ако това е идентификатор на променлива, оцветяването улеснява проследяване на употребата на тази променлива и от там - разбирането на нейната роля и промени.

При задържане на курсора на мишката върху даден идентификатор се показва помощен текст за този идентификатор. Преместването на курсора скрива този текст или го сменя с текст за друг идентификатор над който се спира курсора.

Натискането на клавиш F1 предизвиква отваряне на страница от документацията на Microsoft с подробна информация за съответния член на обект или ключова дума.

Клавишна комбинация Ctrl+Shift+L изтрива текущия ред.

Клавишна комбинация Ctrl+D повтаря текущия ред.

Щракването с левия бутон на мишката върху номер на ред предизвиква селектиране на целия ред.

Влаченето с мишката по номерата на редовете предизвиква селектиране на повече редове.

Веднага след написване на нова буква се показва списък от всички достъпни идентификатори, започващи с тази буква. При необходимост списъкът се скрива с натискане на клавиш Esc. Намиращият се на първо място в този списък идентификатор може да се допише с натискане на клавиш Tab, но дописване се случва и при натискане на символи като: интервал, скоба, запетая, Enter и др.

При натискане на Enter се вмъква свободен ред но и се дописва цялата започната езикова конструкция.

Например, ако напишем само If t, на екрана ще видим:

и ако натиснем Enter, ще се появят следните редове:

Програмният код, който по време на компилиране би предизвикал грешка, се подчертава с вълнообразна линия. Поднасянето на курсора върху подчертаната част показва информация за проблема.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1398 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload