Оператор за цикъл FOR във Visual Basic

Страницата е създадена на:11 януари 2022 и редактирана на:13 януари 2022

For...Next Statement - Visual Basic

Това е оператор за цикъл с брояч на повторенията. За реализиране на такъв цикъл се предвижда целочислена променлива - брояч на повторенията, начална стойност на брояча, крайна стойност и стъпка. Ако не се зададе стъпка, се подразбира, че тя е 1.

Примери:


1. Извеждане на четните числа от 2 до 20 върху етикет Label1:


2. Сумиране на ред: `a + ax + ax^2 + ax^3 + ... + ax^n`, в който `a`, `x` и `n` са зададени от потребителя, в съответни текстови полета TextBox1, TextBox2 и TextBox3.


3. А как бихте сумирали реда: `1 - 1/2 x^2 + 1/4 x^4 - 1/8 x^6 + ... + (-1)^n/2^n x^(2n)`?


 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1532 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload