Оператор за цикъл Do ... Loop във Visual Basic

Страницата е създадена на:13 януари 2022 и редактирана на:13 януари 2022

Do...Loop Statement - Visual Basic | Microsoft Docs

Това е цикъл, при който проверката на условие се прави след изпълняване на цикъла. Ако се използва с ключова дума While, цикълът се повтаря ако условието има стойност True.

Do
   ' Оператори - тяло на цикъла
Loop While логическиИзраз

Ако се използва с ключова дума Until, цикълът се повтаря ако условието има стойност False.

Do
   ' Оператори - тяло на цикъла
Loop Until логическиИзраз

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1456 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload