Компоненти за пресичания (Intersect) в Grasshopper

Страницата е създадена на: 3 февруари 2022 и редактирана на: 3 февруари 2022

Contour

Intersect - Mathematical -

Създава контурите на пресичане на дадена повърхност с множество успоредни равнини, отстоящи една от друга на зададено разстояние, започвайки от определена точки по посоката на вектор. На изхода се получават кривите на пресичане.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1246 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload