Публикуване на съдържание с WordPress

Страницата е създадена на: 4 март 2022 и редактирана на:11 юни 2024

Съдържание

Понятия Блокове (WordPress Blocks) Шаблони (WordPress Templates) Части за шаблони (WordPress Template Parts) Макети (WordPress Patterns) Теми (WordPress Themes) Страници Публикации Стилове

От версия 5.9.x насам WordPress демонстрира качества позволяващи бързо започване попълването на сайт със съдържание и лесно осъществяване на промени по външния вид на страниците.

В последните версии се придвижва идеята за използване на блокове, от които се съставят шаблони за страници, както и части за шаблони, които се използват многократно, и също така могат да се обменят между различни сайтове през система за обмен на макети.

Понятия

Блокове (WordPress Blocks)

Блоковете са единици съдържание, което авторите на публикации и страници могат да използват наготово: форматирани в общия стил абзаци текст, цитати, изображения, елементи за структуриране, като рамки, редове, колони и др. Какъв блок да се постави на дадено място и с какво съдържание и настройки се задава с вградения Редактор на съдържание в WordPress.

Шаблони (WordPress Templates)

Шаблоните са начин за задаване на вида и положението на елементи върху страниците на сайта. Има шаблони за различни типове страници, като "Страница със странична лента", "Страница без заглавие", и т.н. При редактиране на всяка страница, което започва с щракване на линка , от дясната странична лента на редактора се задава кой шаблон да използва за редактираната страницата.

При необходимост от нов шаблон за дадена страница, щракването на бутон ("Добавяне на шаблон"), предизвиква създаване на нов шаблон.

Шаблони се доставят от разработилите дадена тема, но в допълнение, тези готови шаблони могат да се променят от администратора на сайта, а също така, администраторът може да създаде нови шаблони.

При щракване на връзката се отваря за редактиране шаблонът, използван от страницата, от която е щракната връзката.

Ако се редактира и промени един шаблон, това води до промяна на всички страници, които го използват.

Части за шаблони (WordPress Template Parts)

Части от шаблони се доставят от разработилите темата автори, но може да се правят и от администратора на сайта. Те се използват в шаблоните за страници. Целта е определени елементи да могат да се показват върху различни части на страниците, както и да може чрез промяна на тези части да се постига промяна на всички шаблони и съответно на всички страници, които използват шаблоните.

Макети (WordPress Patterns)

Макетите са части от шаблони, които се обменят между всички администратори на ползващи WordPress сайтове, посредством достъпно за всички хранилище Block Pattern Directory.

Теми (WordPress Themes)

Темите са начинът за лесно променяне на външния вид на целия сайт. Повече - на страница Теми за WordPress.

Всяка нова версия на WordPress идва със своя нова и вградена по подразбиране тема, която демонстрира най-добре реализираните в идеи и възможности. Във версия 6.4.x това е темата "Twenty Twenty-Four". В настоящите записки се преминава към описване как се работи именно с тази тема.

Страници

До страниците се стига чрез навигация - система от менюта и подменюта. Идеята е върху страници да се публикува информация с "траен" характер, която не е необходимо да се свързва с определено време на създаване. В страници се представя обща информация за сайта, като информация "Относно", "Авторски права", "Контакти" и др. от сорта. Нова страница се създава след щракване линк от менюто за управление: "Създаване" - "Страница".

Публикации

Публикациите се подреждат хронологично, може да им се прави категоризация чрез система от категории и етикети и се откриват чрез търсене по използваните в тях думи и по техните етикети и категории. Обичайно е към публикациите, посетителите на сайта да могат да оставят коментари. Нова публикация се създава след щракване линк от менюто за управление: "Създаване" - "Публикация".

Стилове

Стиловете определят външния вид на блоковете, задават използваните шрифтове (типография), цветове, размери, отстояния, рамки и др. Бутонът за настройване на стиловете съдържа изображение . Бутонът с това изображение, който се намира на лентата с инструменти на редактора се отнася за стила на шаблона, а този който се показва в дясната странична лента - за стила на текущия блок.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2212 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload