Публикуване на съдържание с WordPress

Страницата е създадена на: 4 март 2022 и редактирана на:30 март 2022

Съдържание

Понятия Теми Шаблони Части за шаблони Страници Публикации Блокове Стилове Влизане с права на администратор

Последната версия на WordPress 5.9.x демонстрира качества ориентирани към бързо започване на попълването със съдържание на сайт и лесно осъществяване на промени по външния вид на страниците.

В тази версия се придвижва още по-напред идеята за използването на блокове, като чрез блокове може да се създават шаблони за страници, както и части за шаблони, които да се използват многократно.

Понятия

Теми

Темите са начинът за лесно променяне на външния вид на целия сайт. Теми се разработват от разработчици на теми за WrdPress и се предоставят безплатно или срещу заплащане.

Всяка нова версия на WordPress идва със своя нова и вградена по подразбиране тема. Във версия 5.9.x това е темата Twenty Twenty-Two, която се отличава с изключителна гъвкавост и възможности се оформяне.

Нови теми се търсят, инсталират и активират през таблото на администратора.

В настоящите записки се описва работа с темата по подразбиране Twenty Twenty-Two.

Шаблони

Шаблоните са начин за задаване на вида и положението на елементите върху страниците на сайта. Имаме шаблон за главна страница, шаблон за една страница със заглавна част, за страница с публикация, за страница с история на публикациите и т.н. При редактиране на всяка страница се задава кой шаблон да използва тази страницата.

Шаблони се доставят от разработилите дадена тема, но в допълнение, тези готови шаблони могат да се променят от администратора на сайта, а също така, администраторът може да създаде нов шаблон чрез редактора за шаблони. За да отвори редактора за шаблони, администраторът трябва да щракне връзката "Редактиране на сайта", при което се отваря за редактиране шаблонът, използван от страницата, от която е щракната връзката.

Ако се редактира и промени един шаблон, това води до промяна на всички страници, които го използват.

Части за шаблони

Части от шаблони се доставят от разработилите темата автори, но може да се правят и от редакторите на сайта. Те се използват в шаблоните за страници. Целта е определени части да могат да се показват върху различни страници, както и да може чрез промяна на тези части да се постига промяна на всички шаблони и съответно на всички страници, които използват шаблоните.

Съществуващите части за шаблони, може да се редактират чрез редактора за шаблони. Може да се създават и нови части.

Страници

До страниците се стига чрез навигация - система от менюта и подменюта, която се поддържа автоматично чрез задаване коя е родителската страница на всяка една страница.

Публикации

Публикациите се подреждат хронологично, може да им се прави категоризация чрез система от категории и етикети и се откриват чрез търсене по използваните в тях думи и по техните етикети и категории. Обичайно е към публикациите, посетителите на сайта да могат да оставят коментари.

Блокове

Блоковете са елементи като: абзаци текст, хипервръзки, изображения, цитати и т.н. Това се елементи съдържание, което се поставя от авторите на публикации и страници. Има готови блокове, но може да се създават и нови такива.

Стилове

Стиловете определят външния вид на блоковете. Стиловете засягат използваните шрифтове (типография), цветове, размери, отстояния, рамки и др.

Влизане с права на администратор

За влизане в системата на WordPress с права на администратор или автор, трябва да се отвори директория wp-admin. Например, ако адресът за разглеждане на страниците на WordPress e http://localhost/wp/, то адресът за влизане на администратор е:

http://localhost/wp/wp-admin

При първото влизане като администратор в току що пуснат сайт с WordPress в горната част на екрана се показва меню:

1

_____

1 Изображенията са от сайт, в който с Loco Translate са инсталирани, достъпните от този сайт преводи на български на WordPress.

Ако щракнете някой от линковете от началната страница и отидете в друга страница, това меню дискретно остава на мястото си в най-горната част и можете от всяка страница на сайта да го използвате. Върху страница изглежда така:

А върху страница с публикация:

Ако не Ви харесва общия външен вид на страницата, до която сте стигнали, щракването върху "Редактиране на сайта" отваря редакторът на блокове, с който можете да правите промени по шаблона на страницата. Съответно с щракване върху "Редактиране на страница" или "Редактиране на публикация", се отваря за редактиране страницата (публикацията) на чиято страница се намираме.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1081 днес 0
Направено с MyCMS.