Управляване на потребители, роли и позволения в WordPress

Страницата е създадена на:30 март 2022 и редактирана на:20 май 2022

Съдържание

Особености на WordPress при управляване на потребители Данни за ролите Разширения за управляване на роли и права User role editor Roles & Capabilities

Особености на WordPress при управляване на потребители

За разлика от други системи за управление на съдържание, в които има вградени възможности за управляване от администратора на ролите и позволенията, WordPress идва с предварително зададени роли и позволения. Възможности за управляването им по удобен начин се получават след инсталиране на подходящи разширения.

Без инсталирани разширения, възможностите за работа с потребителите се отварят от таблото на администратора през меню "Потребители".

И както се вижда те се свеждат до три неща: Преглеждане на списъка на текущите потребители, създаване на профили на нови потребители и промяна на настройките на собствения профил.

Кои са наличните роли се вижда, например, от падащия списък за смяна на ролята на избран потребител на страницата за управляване на потребителите. Някои от ролите може да са добавени от инсталирани разширения.

Данни за ролите

Данните за ролите се съхраняват в таблица wp_options в запис със стойност на поле option_name wp_user_roles. (Where are WordPress Users and Permissions Stored in the Database? - PublishPress)

Разширения за управляване на роли и права

User role editor

Изпробвам разширението User Role Editor. Което добавя възможност за редактиране и създаване на роли. Това разширение има платена версия, от която може да се очакват повече функционалности. Безплатната версия показва реклами.

Roles & Capabilities

Подобни функции предлага и разширението Roles & Capabilities. Което е проект с отворен код.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1074 днес 4
Направено с MyCMS.