Същност на векторните изображения

Страницата е създадена на:16 ноември 2022 и редактирана на: 4 септември 2023

Векторните изображения се създават с помощта на прави и криви линии, които се описват математически чрез вектори. Това позволява векторните изображения да се възпроизвеждат в произволен мащаб без да се губи информация и следователно, без да се влошава тяхното качество.

Количеството памет за съхраняване на дадено векторно изображение зависи от неговата сложност - от колко и какви линии се образува, но не зависи от размерите.

Някои от инструментите във Фотошоп и GIMP използват векторни изображения, но само като помощни средства за генериране на растерни изображения.

Векторните изображения може де се превърнат в растерни. Трансформирането на векторно изображение в растерно се нарича растеризиране (Rasterize). Обратният процес, обаче, автоматично възстановяване на векторно изображение от полученото от него растерно не води до изображение идентично с растеризираното векторно. Автоматичното създаване на векторни изображения от растерни се нарича трасиране на изображения (Image Tracing). Във Фотошоп няма инструменти за тази цел. Такива има в софтуерни продукти специализирани за векторна графика, като Adobe Illustrator, Inkscape и др.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 980 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload