Примери на SQL

Страницата е създадена на:10 декември 2023 и редактирана на:10 декември 2023

SQL(колекция връзки)

Попълване на поле от таблица с последователни числа

SET @i = 0;
UPDATE `имеНатаблица` SET `имеНаПоле`=@i:=@i+1; ORDER BY `имеНаПоле` ASC;

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 601 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload