Главни понятия в математическата статистика

Страницата е създадена на:18 февруари 2024 и редактирана на:18 февруари 2024

На тази страница само ще изброим главните понятия, които трябва да се разбират от всеки, който изучава математическа статистика. Информация за тях може да се намери във всеки учебник по тази дисциплина.

Сатистика - математическа стотистика
Генерална съвкупност или популация
Извадка. Видове - слачайна, систематична. Извадка с връщане или без връщане.
Числени и нечислени (качествени) данни (признаци). Скали на признаците.
Представяне на данните - таблици, графики.
При нечислов признак - категории, честоти, биномно разпределение.
Вариационен ред. Порядкови статистики.
Функция на разпределение.
Дескриптивни (описателни) статистики: средна стойнот, дисперсия. Изразяване чрез функцията на разпределение.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 834 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload