Трети принцип на динамиката

Страницата е създадена на:27 октомври 2016 и редактирана на: 6 септември 2019

Когато едно тяло 1 действа на друго тяло 2 със сила `vec{F_(12)}`, то и второто тяло действа на първото с някаква сила `vec{F_(21)}`. Първата сила се нарича действие, а втората - противодействие.

Третият принцип на динамиката гласи:

На всяко действие съответства равно по големина и противоположно по посока противодействие.

При въведените означения имаме:

`vec{F_(12)} = - vec{F_(21)}`   или   `vec{F_(12)} + vec{F_(21)} = 0`

Трябва да се направят, обаче, някои уговорки при действие на сили на разстояние посредством физически полета и съществуването на крайна скорост (максимално равна на скоростта на светлината във вакуум) за разпространяване на измененията в тези полета.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3433 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload