Основни физични константи

Страницата е създадена на: 1 ноември 2016 и редактирана на:19 октомври 2018

НаименованиеОзначениеСтойност
Число на АвогадроNA 6,023 1023 mol-1
Универсална газова константаR 8,314 J/(mol.K)
Константа на Болцманk 1,38 10-23 J/K
Заряд на електронае 1,60 10-19 C
Маса на електронаme 9,11 10-31 kg
Диелектрична константа на вакуумаε0 8,85 10-12 F.m-1
Магнитна константа
(магнитна проницаемост на вакуума)
μ0 4π 10-7 или
1,257 10-8 H.m-1
Константа на Планкh 6,62 10-34 J.s
Скорост на светлината във вакуумс 299 792 458 m/s
(точно - виж метър)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1572 днес 0
Направено с MyCMS.