Понятие за равновесие и трептене

Страницата е създадена на: 4 ноември 2016 и редактирана на: 4 ноември 2016

Когато векторната сума от всички сили, които действат на една материална точка е нула и същевременно материалната точка е в покой, казваме, че материалната точка се намира в състояние (положение, точка) на механично равновесие.

Състоянието на механично равновесие може да е устойчиво, неустойчиво или безразлично. Ако малко отклонение от положението на равновесие води до възникване на сили, които още повече отклоняват материалната точка от равновесното положение, равновесието е неустойчиво. Когато при малко отклонение от равновесното положение възникват сили, които връщат материалната точка в равновесното положение, равновесното положение се нарича устойчиво. Ако при произволно отклонение от положението на равновесие сумата от силите остава нула, равновесието се нарича безразлично.

Ако материална точка, намираща се в състояние на устойчиво равновесие се отклони малко от това състояние и после се пусне да се движи само под действие на силите, които обуславят състоянието на равновесие, материалната точка започва да извършва периодично движение, което се състои в редуване на връщане и отклонение в противоположни посоки от точката на равновесие. Периодично движение на материална точка около точка на устойчиво равновесие се нарича трептене. Примери за трептене са: движението на тежест, окачена на пружина, люлеенето на махало и много други.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3254 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload