Забравени проекти

Страницата е създадена на:19 май 2019 и редактирана на:19 май 2019

Ролята на научните проекти е да насочат ресурси (оборудване, материали, човешки труд, финанси) към решаването на избран научен проблем. Най-често тези ресурси са публична собственост - бюджетни средства, държавни научни институции. В интерес на обществото е информацията за тези проекти и резултатите от реализирането им да бъде съхранявана и разпространявана. Предмет за изследване е "Прави ли се това в България и как?"

Когато резултатите от научни проекти се отразяват в публикации по обичайните начини: в доклади от конференции, статии в списания, монографии, дисертации - добре, но информацията, която се публикува по този начин е в значителна степен филтрирана, съобразена с изисквания за публикуване в съответното издание, често не съдържа детайли за научния проект, като тема на проекта, колектив, организация, сурови данни, междинни резултати и т.н., а може би голяма част от проектите (предмет за изследване - каква част?) не стигат до този начин на отразяване.

Откриваме този раздел на сайта с намерение да представим информация за "забравени" проекти, чиито резултати лежат в някакви архиви и, може би, освен реализиралите ги участници, никой вече не помни или ползва техните резултати.

Забравени проекти - (настоящата страница)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2500 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload