Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:24 юли 2021

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на споделянето на знания за областта на информационните технологии, образованието и науката. Набляга се на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. (Вижте повече в За този сайт.)

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Основи на растерната графика
pdf.js
Записки върху GenerativeComponents
Обекти в езика за програмиране Free Pascal
Най-нови: Общ преглед на CreativeComponents
Функционалности на този сайт
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
Най-малко посетени: Относно Двупосочен английско-български речник
Meteor
Работна среда за програмиране с Python в macOS
XAMPP

Карта   Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 120285 днес 35
Направено с MyCMS.