Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на: 6 април 2022

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

В този сайт се споделя информация от областта на информационните технологии, образованието и науката. Набляга се на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. (Вижте повече в За този сайт.)

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени:

Отворена наука
Програмиране за Android
Composer
Движение на твърдо тяло

Най-нови:

Търкаляне
Смятане
Управляване на потребители, роли и позволения в WordPress
Език за програмиране Java

Най-малко посетени:

Страница с експериментален дизайн
Компоненти за линии и криви в Grasshopper
Някои проблеми с WordPress
Същност на моделирането с Grasshoper

  Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 254710 днес 46
Направено с MyCMS.