Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на: 6 февруари 2021

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на търсенето на отговори на въпроси от областта информационните технологии, образованието и науката. Използват се понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която се събира с цел разбиране и прилагане на тези понятия.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "За този сайт".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Действия с вектори
Сайт или блог ще правим с WordPress?
Линейна регресия с една променлива (проста регресия)
Най-нови: Системи за управление на документи
Резервно копие на WordPress
Admidio
Най-малко посетени: Разширения на WordPress
Сайт или блог ще правим с WordPress?
Koha

Карта   Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.