Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:23 ноември 2021

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

В този сайт се споделя информация от областта на информационните технологии, образованието и науката. Набляга се на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. (Вижте повече в За този сайт.)

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Обща информация, учебници, концепции за Rhinoceros 7
Основни действия при работа по софтуерни проект във Visual Studio
Обекти и класове във Visual Basic
Интерфейс на Rhinoceros 7
Най-нови: Масиви във Visual Basic
Оператор за цикъл Do ... Loop във Visual Basic
Оператор за цикъл WHILE във Visual Basic
Често използвани контроли
Най-малко посетени: Извеждане на съобщения във Visual Basic
Трикове при създаване на компоненти в Grasshopper
Разпространяване на приложения, направени с Lazarus
Обща информация за езика за програмиране Visual Basic

Карта   Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 186793 днес 22
Направено с MyCMS.