Команди в macOS Terminal

Страницата е създадена на:17 май 2021 и редактирана на: 3 декември 2022

mcOS Terminal е служебна програма в операционната система macOS, която дава достъп до коменден интерпретатор. На тази страница описваме някои от командите, които се изпълняват от терминал. Голяма част от командите, които могат да се изпълняват в терминала на macOS съвпадат с команди от други unix-подобни системи, например голяма част Команди в Linux.

du -sh * - показване на заеманото място върху диска от поддиректориите на текущата директория. (Опция s предотвратява показване на мястото заемано от поддиректориите, h - предизвиква показване размера в "човешки" вид.)
du -s * | sort -g - с подреждане на директориите по големина на заеманото пространство.

sudo ln -s /path/to/original /path/to/link - създаване на символична връзка.

sudo su - трайно влизане в ролята на root, след което няма да се изисква поставяне на sudo пред командите, които трябва да се изпълнят с пълни права. Излиза се с команда exit.

which имеНаСофтуер - командата извежда пътя до изпълнимия файл на софтуера, чието име сe зададе като параметър след нея.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1790 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload