Функционалности на този сайт

Страницата е създадена на:25 юли 2021 и редактирана на: 1 март 2022

Съдържание

Навигация Карта на сайта Навигация с писане Съставяно от посетителя меню "Моите страници" Автоматично съдържание на страниците Връзки към външни страници

На тази страница ще обърнем внимание на някои характерни черти на този сайт, осигурявани от неговата система за управление на съдържанието и нейните модули.

Навигацията е сведена до съчетание между навигационна верига (наричана още "хлебни трохи") и менюта.

Вместо отделно, поставено отстрани меню към страници от същия раздел, меню се отваря при щракване върху последния линк от веригата.

Щракването върху друг линк от веригата отваря меню към разделите от съответното ниво на веригата.

Може да се каже, че този вид навигация е нововъведение хрумнало на автора на сайта. То позволява съкращаване на пътя от текущата страница до главната страница на всеки "съседен" подраздел във веригата от страници, през които се стига от главната до текущата страница.

Трудно е да се каже, че такъв вид навигация е интуитивен. Полезността му е висока само при познаване на общата структура на сайта, което предполага често или редовно посещаване и ползване.

Карта на сайта

Картата на даден сайт е познато средство за представяне на хипервръзки към голяма част или всички страниците от него. Страница с картата се предоставя на потребителите с цел представяне на структурата на сайта във вид на разклонено "дърво". Обичайни за такава страница възможности са "сгъването" и "разгъването" на "клоните" на това дърво с цел удобно преглеждане.

От друга страна карта на сайта може да се предостави и на обхождащите сайта търсещи машини. Това е машинно четим файл, обичайно с име sitemap.xml.

Характерното за страница Карта на сайта на настоящия сайт е, че картата на сайта се генерира напълно автоматично чрез модул към системата за управление на съдържанието и без намеса на администратор се обновява при всяко добавяне, изтриване или преместване на страница.

Навигация с писане

Сайтът съдържа вече значителен брой страници - над 500. Осигуряването на удобна навигация чрез хипервръзки до такъв значителен брой страници е предизвикателство. Решения като Карта на сайта или съчетанието от менюта и навигационна верига не осигуряват удовлетворителна бързина. Поради това хрумна идеята заглавията на страниците и на хипервръзките от колекцията от връзки да се появяват бързо чрез изписване на няколко букви. За целта беше използвано полето за търсене в сайта.

Допълнително с щракване на бутона-лупа след това поле се осъществява търсене в пълните текстове на страниците и показване на резултат в отделна страница.

Съставяно от посетителя меню "Моите страници"

Посетителят може да добави дадена страница в съставяно от него меню, озаглавено "Моите страници".

Страницата, която се преглежда в момента се добавя в това меню с щракване върху връзката "Запазване". При следващо посещение на сайта заглавието на страницата се появява като хипервръзка в "Моите страници".

Ако в момента е отворена страница, към която вече е запазена връзка в "Моите страници", връзката се премахва от там с щракване на "Премахване".

Автоматично съдържание на страниците

Когато в страниците има подзаглавия, отбелязани с тагове <h2>, <h3> и т.н., с помощта на филтъра TOC, автоматично се създава съдържание на страницата, състоящо се от хипервръзки към частите от текста, започващи с всяко подзаглавие.

Поддържането на съдържанието не изисква никаква намеса на администратор, защото то се обновява автоматично при всяка промяна на заглавията в страницата.

Връзки към външни страници

Всички връзки към страници от други сайтове, които се поставят в този сайт се контролират от специален модул. Този модул от една страна има собствена страница (Интернет връзки), през която в систематизиран вид се преглежда цялата колекция от връзки, а от друга страна дава възможност да се цитират тези връзки на други места в сайта, така че да може да се води статистика за кликванията върху връзките (използването на връзките от посетителите).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2186 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload