Отворена наука, свободен софтуер, образование

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на:12 януари 2024

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Карта   Карта на сайта

Връзки   Колекция интернет връзки

Mofdle   Учебни курсове в система Moodle

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 531461 днес 166
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload