Описание на проекта

Страницата е създадена на:25 април 2016 и редактирана на: 6 юли 2016

Извадки от заявката, в която проектът беше представен в конкурса за финансиране:

--- Copy - paste - начало ---

Описание на съществуващо състояние на проблема, досегашни научни изследвания по темата на проекта и актуалност на научната проблематика (до 1 стандартна страница, т.е. 1800 знака)

Съществуват множество софтуерни продукти с отворен код, които имат висок потенциал за използване в образователната система и при провеждане на научни изследвания. Примери:

За използване в образователната система:
Moodle – уеб базирана система за управление на учебни курсове;
BigBlueButton - сървърен софтуер за видеоконферентни връзки;
Opencast Video Solution – сървърен софтуер за създаване и възпроизвеждане на видео от лекции;
UniTime – сървърен софтуер за изготвяне разписания на учебни занятия;
FET Free Timetabling Software - настолно, многоплатформено приложение за изготвяне на разписания за учебни занятия;
SchoolTool – сървърна система за управление на учебно заведение;
GIMP – графичен редактор.

(Добавено при публикуване на сайта) Вижте още в съответния раздел с Интернет връзки.

За научни изследвания:
openscience.org - links - сайт с информация за десетки проекти, но отделно бихме посочили още:
CSC - Elmer - софтуер за изчисляване на физически и инженерни модели;
CLIPS – софтуер за създаване на експертни системи;
GNU Octavehttps://www.gnu.org/software/octave - програмен език за реализиране на числени методи.

(Добавено при публикуване на сайта) Вижте още в съответния раздел с Интернет връзки.

От друга страна за повишаване качеството на обучението и на научната работа се изисква автоматизиране на много дейности, което се осъществява чрез използване на подходящи софтуерни решения. Комерсиалните софтуерни продукти, които се предлагат от множеството разпространяващи ги компании, често са твърде скъпи и недостъпни за учебните и научни институции в България. Ето защо използването на решения на базата на свободен софтуер може да бъде удачна алтернатива. Дори и комерсиални софтуерни продукти, с цел повишаване на продуктивността при тяхното използване могат да се разширяват със софтуерни добавки, сред които има и такива с достъпен код и при решаване на конкретни проблеми може да се допълват и доразвиват. Използването на софтуер с отворен код при научни изследвания, поради наличието на достъп до програмния код на използвания софтуер, повишава проверимостта и повторимостта на научните резултати.

Описание на работата (Анотация)
(до 1 стандартна страница)

Идеята е настоящия научен проект да се изпълни по модела за разработване на проекти с отворен код, което включва, създаване на уебсайт, чрез който ще се осъществи обявяването на идеята и информацията за проекта и комуникацията между участниците. Проектът ще бъде отворен и в него ще могат да участват всички желаещи преподаватели и студенти, учители и ученици, където и да се намират по света. Всеки ще може да посочи, научен или практически проблем, който не може да реши към момента поради липса на достъпен софтуер, и всеки ще може да вземе участие в търсенето на решението на поставените конкретни проблеми. Проектът трябва да се превърне в източник на идеи и теми, както и в платформа за обсъждане и оценяване не тези идеи, за разработване на дипломни работи, докторантури и научни изследвания в областта на образованието, архитектурата и строителството. Финансовите средства, отпуснати за осъществяване на проекта, ще се изразходват: за рекламиране, закупуване на литература, консумативи, издателска дейност, участия в конференции и/или симпозиуми и др. възникващи в работата по проекта нужди. Два проблема, които вече са набелязани и над които веднага след стартиране на проекта ще започне работа за търсене на нови софтуерни решения с отворен код са:
1. „Иновативни методи за създаване на модулни структури от корави и гъвкави елементи (МСКГЕ)“;
2. „Цифровизиране на елементи, детайли и орнаменти от български възрожденски сгради“.

Настоящият проект се предвижда за 3 години, но дейността, която се стартира с него може да продължи и след това.

--- Copy - paste - край ---

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2777 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload