Програмиране за Android

Страницата е създадена на:26 октомври 2019 и редактирана на:10 август 2022

Android е операционна система, разработвана като проект с отворен код, предназначена за устройства като: часовници, телевизори, таблети, смартфони и др. Към създаването на приложения за такива устройства има голям интерес.

Наред с този раздел със записки по програмиране за Android на настоящият сайт може да намерите: бележки относно създаване на програми за Андроид с Qt и хипервръзки в раздел Android(колекция връзки).

Централното място, посветено на програмирането за Android е сайта developer.android.com и разделът му за документация developer.android.com/docs.

Изучаването на особеностите на програмирането за Android може да се започне с Build your first app.

В настоящите записки преразказваме информацията, която оценяваме като интересна и важна за разбирането на процеса на програмиране за Android.

Нека да започнем с посочването, че основен инструмент за създаване на приложения за Android e Android Studio, но освен тази работна среда може да се използват и други инструменти за разработване на мобилни приложения. (Вижте Технологии за приложения за мобилни устройства(колекция връзки)). Езиците за програмиране в Android Studio могат да бъдат Kotlin(колекция връзки) или Java(колекция връзки).

Фактите, които посочваме в тази страница са проверени на Android Studio Chipmunk | 2021.2.1 Patch 2.

Програмите за Android имат две особености: притежават множество входни места и се адаптират към устройството, на което се изпълняват.

Всяка програма за Android се състои от компоненти, които могат да се стартират поотделно. Активностите са компоненти, които имат потребителски интерфейс. Активността main се стартира, когато потребителят стартира програмата от нейната икона. Но други компоненти могат да се стартират и от други места, например от пристигнали съобщения или от други програми. Може да има обслужващи компоненти, които изпълняват някои задачи на заден план, без да показват потребителски интерфейс.

За постигане на приспособимост към различни хардуерни платформи, може да се изработва различен, за различните размери екрани интерфейс. Може да се наложи проверка за наличие на определени хардуерни компоненти и програмата да не може да се инсталира и ползва на устройства, които нямат тези компоненти.

Шаблоните за стартиране на нови проекти в Android Studio са разпределени според хардуерната платформа: Phone and Tablet, Ware OS, Android TV, Android Auto или Android Things.

След избиране на платформа и шаблон се задават: Name, Package name, Save location, Language, Minimal API level, опция This project will support instant apps. (За смисъла на последната опция, вижте Google Play Instant)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3433 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload