Разширения и добавки за интернет браузъри

Страницата е създадена на:28 януари 2018 и редактирана на:12 март 2024

Вижте хипервръзките по темата за разработването на добавки за браузъри в раздел Разширения и добавки за интернет браузъри(колекция връзки) и разработена за целите на този сайт добавка за браузър Chrome - в GitHub.com/vanyog/browser-extensions.

Съдържание

Chrome Firefox Safari

Chrome

(За съжаление, по-подробния вариант на този текст по невнимание беше изтрит и е възстановен само отчасти по памет.)

Разширенията за Chrome представляват файлове съдържащи програмен код на езици HTML, JavaScript и CSS, а техните настройки и структурата се описват във manifest.json файл. (Вижте Chrome Extension - Get started.)

Стартирането на ново резширение с цел изпробване се извършва от страницата за управляване на разширенията, която се отваря чрез изписване на нейния адрес chrome://extensions или се отваря през менюто за управляване на разширенията.

Щраква се ключа "Режим за програмисти", за да се покажат допълнителните бутони за разработчици.

Щраква се бутона "Зареждане на разпакетираното" и се избира директорията, в която се намират файловете с новото разширение. В случай на грешки, Chrome показва съответни съобщения.

Firefox

Страницата с документация относно създаването на разширения за Firefox e Firefox Add-ons.

Зареждането на ново разширение с цел изпробване става с отваряне на адрес about:debugging, щракване на бутона "This Firefox" и после - "Load Temporary Add-on", и избиране на manifest.json файла на разширението. (Вижте: Your first extension - Mozilla | MDN).

Safari

Разширенията, от версия на Safari 10.0 и macOS 10.11.5 насам, се създават с Xcode във вид на разширения за приложения за Mac. Както е описано в Creating and Running Your First Safari App Extension, създаването на разширение за Safari се започва със създаване на някой тип приложение за Mac. Разширенията са комбинация от програмен код на JavaScript, CSS и Objective-C(колекция връзки) или Swift(колекция връзки). (Вижте Safari App Extension Programming Guide.)

Също така разширения може да се създават и с инструмента Extension Builder на самия браузър, но това вече не е препоръчително и създадените така разширения трябва да се мигрират към разширения за приложения.

Разширенията за Safari се разпространяват чрез Apple App Store, пакетирани като .app приложения. Разбирането на начина на функциониране на разширенията за браузъра Safari изисква разбиране на концепцията на Apple за разширения към приложенията за Mac въобще. (Вижте App Extension Programming Guide.)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2493 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload