Оптимизиране на изображения

Страницата е създадена на:24 февруари 2018 и редактирана на: 8 ноември 2019

Интернет връзки - в Оптимизиране на изображения(колекция връзки).

Една от препоръките за повишаване скоростта на отваряне на страниците на сайт, които неизменно се правят от PageSpeed Insights е да се премине към новите, по-подходящи за Интернет формати JPEG 2000, JPEG XR, и WebP. Основно се препоръчва използване на WebP формат, за преминаване към който може да се използва команден инструмент, инструкциите за ползване на който са на страница cwebp.

Проблемът е, че нито един от посочените формати не се поддържа от всички основни браузъри. Вижте WebP, JPEG XR, JPEG 2000 • Оптимизация за картинки — Netpeak Blog.

Предишните препоръки се свеждаха до конкретни изисквания при различните файлови формати за изображения описани в Optimize Images | PageSpeed Insights | Google Developers. Препоръките там посочват да се използва командата convert от пакета ImageMagick. Посочените примери, показват как се обработват отделни файлове, но в практиката се налага оптимизация да се изпълни върху много файлове, например, всички файлове с изображения от дадена директория. За пакетна обработка на файлове в пакета ImageMagick е налична команда mogrify.

JPG файлове

Оптимизирането на всички JPG файлове от тeкущата директория, може да постигнем с команда:

mogrify -sampling-factor 4:2:0 -strip -quality 85 -interlace JPEG -colorspace sRGB *.jpg

Ако за обрамотката на JPG файл използвате GIMP, то оптималните настройки при запазване на файла са показани на снимката:

PNG файлове

Оптимизирането на всички PNG файлове от тeкущата директория се извършва с команда:

mogrify -strip *.png

като за изображения, които нямат прозрачни части, се премахва и алфа канала:

mogrify -strip -alpha Remove *.png

GIF файлове

Препоръчва се файловете с GIF формат, освен ако не съдържат анимация или са наистина малки по размер, да се конвертират в PNG формат.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2853 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload