Неинерциални отправни системи

Страницата е създадена на:26 юли 2019 и редактирана на:27 юли 2019

Истинността на твърдението от първият принцип на механиката, че тяло на което не действат външни сили се движи равномерно и праволинейно означава, че съществува отправна система, в която това е установено и е потвърдено експериментално. Отправните системи, в които е установен първия принцип на механиката се наричат инерциални отправни системи. Движението обаче е относително и очевидно, ако имаме отправна система, която се движи с ускорение спрямо инерциална отправна система, спрямо тази система тяло, на което не действат външни сили се движи с ускорение. Следователно наред с инерциалните отправни системи съществуват и неинерциални отправни системи, в които първият принцип на механиката се нарушава.

Изучаването на механичното движение на материална точка спрямо неинерциална отправна системи се осъществява чрез преобразуване на уравнението на движение на материалната точка спрямо инерциална отправна система към уравнение на движение спрямо неинерциалната отправна система. За целта първо се установява връзка между координатите на материална точка спрямо неподвижна и спрямо друга, произволно движеща се координатна система.

Неинерциални отправни системи - (настоящата страница)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3561 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload