Динамика

Страницата е създадена на:27 октомври 2016 и редактирана на: 7 септември 2023

Докато кинематиката прави само едно математическо описание на движението, динамиката разкрива причините, поради които се наблюдава един или друг вид движение. Разкриването на тези причини е станало чрез обобщаване на фактите, установени при наблюдения върху движещите се тела. Накратко казано наблюденията показват, че причините телата да се движат различно се крият в различното им взаимодействие с други тела и в различната им податливост на това взаимодействие. В тази връзка са открити три закона, които лежат в основата на класическата динамиката и затова се наричат принципи на динамиката.

Въз основа на принцитипе на динамиката, може да се съставят уравнения, решаването на които позволява намиране на законите на движение.

Сгъване всички Разгъване всички

Динамика - (настоящата страница)

Сгъване всички Разгъване всички

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3095 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload