Предговор

Страницата е създадена на:14 септември 2020 и редактирана на:10 юли 2023

Настоящите записки бяха започнати като учебно помагало по "Растерна графика" за студентите от Висшето строително училище "Любен Каравелов" от всички специалности, в учебния план на които е залегнала учебна дисциплина, касаеща този дял на информационните технологии.

Писането на записките започна във файл за OpenOffice и се предоставяше на студентите във вид на файл Растерна графика за архитекти - Google Drive, но от 14 септември 2020 г. започна пренасяне на текста от този файл в настоящия сайт, където за в бъдеще ще се поддържа и осъвременява.

Записките се състоят от четири части:

  1. Основи на растерната графика
  2. Записки по Фотошоп
  3. Работа с GIMP
  4. Други програми, с отношение към растерната графика

Маниерът на представяне на материала е продиктуван от убеждението, че пълноценното запознаване с технологиите за създаване и редактиране на растерни изображения не се състои само в механично заучаване на готови рецепти на начини за извършване на определени действия, а изисква и да се добият знания за понятията, на които се основава информационната обработка извършвана от софтуерните продукти. Ето защо целта на записките е първо да предадат на читателите знания за някои понятия от цифровата графика и после да ги запознае с възможностите за създаване и редактиране на цифрови изображения с Фотошоп и GIMP. Записките съдържат представян под формата на лекции учебен материал и се препоръчва да се използва като справочно средство преди и по време на изпълнение на практическите упражнения и при самоподготовка.

Понятията, които е необходимо читателите да усвоят, са изписани с удебелен шрифт на местата където се обясняват за първи път. В същият шрифт са изписани и софтуерните команди, имената на клавишите, които имат отношение към използването на командите и др. Това е направено с цел при бърз преглед на текста нещата, които трябва да се разбират или запомнят да привличат вниманието.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2302 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload