Предмет на физиката

Страницата е създадена на:10 октомври 2016 и редактирана на:29 октомври 2018

Предмет на физиката са най-простите явления в природата, които не са следствие или проявление на други още по-прости явления. Тези явления стоят в основата на всички останали явления в природата и се наричат физични явления.

Познати са различни видове физични явления и те се изучават в отделните дялове на физиката. Физични явление са например: механичното движение, което се изучава от механиката, топлинните явления - изучават се от термодинамиката и статистическата физика, светлинните явления - от оптиката и др.

В различните видове физични явления участвуват физични обекти: тела, частици, полета и др.

Целта на физиката е да опише свойствата на обектите, участвуващи във физичните явления и да установи закономерностите, на които се подчинява поведението на тези обекти. По такъв начин физиката като цяло дава една единна представа за материята и протичащите в нея явления и така създава възможност да бъдат използвани тези явления в служба на човека.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3402 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload