Оценка на грешките при косвени измервания

Страницата е създадена на:22 октомври 2016 и редактирана на:25 октомври 2016

При косвено измерване грешката зависи от грешките в стойностите на величините, които се използват за изчисляване на търсената величина и от формулата по която се изчислява.

При пресмятане на величината A  посредством аритметични действия върху величините  B  и C   относителната грешка на A  , която означаваме с ϵ   се изразява както следва:

Когато: A = B + C        ϵ = Δ B + Δ C B + C .

Когато: A = B - C        ϵ = Δ B + Δ C B - C .

Когато: A = B . C    или A = B C        ϵ = Δ B B + Δ C C .

И във всеки друг случай, от формулата за пресмятане на величината може да се получи формула за намиране на грешката на тази величина по грешките и стойностите на другите величини.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3136 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload