Общи настройки на Grasshopper

Страницата е създадена на: 1 януари 2022 и редактирана на: 1 януари 2022

Общите настройки се отварят от меню File - Preferences... Сред тях са:

Author

Данни за автора, на създаваните нови файлове.

Display

Настройки на използваните шрифтове (Fonts) (Interface) (Palette) (Viewport) (Widgets).

Files

Enable Autosave - разрешава автоматично запазване на промените при настъпване на определени събития.

Solver

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1447 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload