pdf.js

Страницата е създадена на: 7 февруари 2020 и редактирана на:28 юли 2021

pdf.js е приложен програмен интерфейс (API), написан на Javascript, позволяващ четене на pdf файлове и достигане до съставящите ги елементи. Това е софтуерът, който се използва за визуализиране на файлове в браузър FireFox. Чрез възможностите на html5 елементите може да се визуализират директно в браузъра, за което е необходимо писане на Javascript код. Вижте: Rendering PDF Files in the Browser with PDF.js.

За използване на pdf.js е необходимо да изтеглим софтуера от страница pdf.js - изтагляне, щраквайки върху бутона "Stable (...)"; да разархивираме и качим файловете на сървъра на сайта.

За визуализиране на pdf файл в отделен прозорец се съставя хипервръзка с общ вид:

<a href="/директориятаНаPDF.js/web/viewer.html?file=/пътДоФайл.pdf">Надпис</a>

Вижте тази: Демонстрация

Както се вижда, визуализирането се извършва чрез файла web/viewer.html, който е част от pdf.js.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2371 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload