Apache Cordova

Страницата е създадена на:21 януари 2021 и редактирана на:21 януари 2021

Връзки: Apache Cordova(колекция връзки)

Apache Cordova е инструмент за компилиране на мобилни приложения за различни платформи от общ за всички платформи програмен код, съчетаващ HTML, CSS и Javascript. При това се използват характерните за съответните платформи програмни интерфейси и се получават приложения с естествен за всяка платформа външен вид.

На страница Architectural overview of Cordova platform - Apache Cordova е обяснена структурата на системата.

Основни действия се извършват посредством команден интерфейс (CLI). Начинът на инсталирането му е описан в Creating your first Cordova app - Apache Cordova .

Коя версия е инсталирана се вижда с команда: cordova --version.

Актуализиране до нова версия в macOS и Linux се извършва с команда: sudo npm update -g cordova

За по-детайлна информация: npm info cordova

Стартиране на нов проект с име MyApp: cordova create MyApp

Новият проект съдържа файл MyApp/www/index.html, който може да се разглежда директно през браузър и да се редактира с подходящ html редактор.

Всяка платформа, в която ще се разпространява новото приложение се добавя с команда: cordova platform add имеНаПлатформа. Платформите се добавят в директория platforms на проекта и съдържат подходящи за съответната платформа изпълними файлове, чрез които ще се разпространява проекта.

Имената на наличните платформи се виждат с команда: cordova platform list

Когато дадена платформа е добавена към проекта, той се компилира до изпълним файл и стартира с команда: cordova run имеНаПлатформа. Това е възможно само ако на компютъра, на който го правим са налични средствата за компилиране и изпълняване на съответните изпълними файлове. Проверка дали това е така за инсталираните към даден проект платформи става с команда: cordova requirements.

В macOS 1.11 Big Sur, cordova 10.0.0, от CLI компилирането на току що създаден проект пропада, но в директорията на osx платформата на проекта има файл с разширение .xcodeproj, който може да се отвори с xcode и в средата на xcode компилирането и стартирането на проекта преминава успешно, макар и с много предупреждения.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2097 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload