JDK - Java Development Kit

Страницата е създадена на:10 март 2022 и редактирана на:10 март 2022

Java(колекция връзки)

JDK - съкращение от Java Development Kit е комплект от инструменти за разработване на програми, написани на програмния език Java.

Обикновено не се използва директно, а през съответни среди за разработване на софтуер(колекция връзки) на Java.

В случай, че се налага отделно инсталиране, то се изтегля от Java Downloads | Oracle.

В macOS инсталациите на Java се поставят в директория: /Library/Java. Възможно е да име няколко версии, като отделните версии имат свои директории в /Library/Java/JavaVirtualMachines. Ако се изтегли .tar.gz файл, той съдържа структура от директории и файлове, която трябва да се постави в /Library/Java/JavaVirtualMachines, но може и на друго място. За да се използва от терминал ръчно поставена директория, пътят до нейната поддиректория Contents/Home/bin, трябва да се добави в променливата на обкръжението PATH. (Други начини за инсталиране в macOS - в статията How to install Java JDK on macOS.)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1901 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload