Apache Tomcat

Страницата е създадена на:10 март 2022 и редактирана на:10 март 2022

Apache Tomcat(колекция връзки) е уебсървър, реализиран на Java и позволяващ програмиране на уеб приложения, също написани на Java.

Инсталиране, стартиране и спиране

На компютъра, на който ще се използва трябва да има налична Java машина.

Преди стартиране, трябва да се зададат променливи на обкръжението: CATALINA_HOME и JRE_HOME. Първата трябва да съдържа пътя до директорията разархивирана от изтегления файл, а втората - до директорията на наличната Java машина.

На unix-подобна система се стартира с команда: $CATALINA_HOME/bin/startup.sh, а се спира с shutdown.sh:

.sh файловете в директория bin трябва да са изпълними, или поне startup.sh, catalina.sh и shutdown.sh.

За проверка на конфигурацията: configtest.sh.

След стартиране, през браузър на адрес: http://localhost:8080/ се отваря главната страница на сървъра.

Най-просто приложение

Ново уебприложение се създава в нова поддиректория на директория webapps, а резултатът от изпълнението му се вижда на адрес: http://localhost:8080/директория. В новата директория се създава поне един файл с име: index.jsp и в него се пише програмен код на Java, например:

<% out.print("Hello world"); %>

Или на български:

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<% out.print("Здравейте!"); %>

Виртуален хостинг

How to Use Virtual Hosts in Tomcat

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1622 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload