Етапи при саздаване на нова програма с Lazarus

Страницата е създадена на:23 януари 2019 и редактирана на:31 май 2022

Проект наричаме множество от файлове, които използваме при работа по създъването на дадена програма.

Установена практика е тези файлове да се съхраняват в една директория (папка).

При работа по създаването на нова програма извършваме:

  1. Създаване и запазване на проект
  2. Проектиране на интерфейса.
  3. Програмиране на събития.
  4. Компилиране, изпробване и отбелязване на идеи за подобрения.
  5. Отстраняване на грешки, връщане и повтаряне на някои от предишните стъпки.

Създаване на проект

При стартиране Lazarus отваря последният проект, над който сме работили, а ако стартира за първи път, автоматично създава нов проект.

За да създадем нов проект на мястото на отворения при стартирането на Lazarus, подаваме команда:

New Project

От прозореца, който се отваря:

Create a new project

Избираме типа проект Application и щракваме бутон OK.

Ако проектът, на мястото на който Lazarus ще отвори нов, не е запазен, се показва въпрос, дали искаме да го запазим. Щракваме Yes или No, по своя преценка.

Project Changed

В интегрираната работна среда се показва програмния код и формата на новия проект.

Lazarus IDE

Запазване на започнат нов проект

Веднага след създаването на нов проект го запазваме в нова папка, чрез подаване на команда:

Save Project As

Показва се диалог за избиране на папка (директория), в която ще се запази проекта. Обикновено се избира място, например, папка Documents и на това място се щраква бутон New Folder за създаване на нова папка на това място.

Save Project Dialog

Задаваме подходящо име на новата папка и щракваме бутона Open.

В следващия прозорец се показва съдържанието на новата папка и при щракване на бутона Save в нея се записва главния файл project1.lpi на новия проект. След което, подобен прозорец се показва отново и щракването на бутон Save в него, записва файла unit1.pas на модул (библиотека).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2625 днес 5
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload