Разпространяване на приложения, направени с Lazarus

Страницата е създадена на: 9 януари 2022 и редактирана на: 9 януари 2022

Lazarus и компилаторът на PreePascal, който се използва в него, също както комерсиалната среда Delphi, генерират единствен изпълним файл на направената програма. Така че, за разпространяване е достатъчно да се предостави само този файл. Само ако направената програма ползва информация от други файлове, е необходимо и тези файлове да се предоставят заедно с изпълнимия файл.

В Windows

Изпълнимият файл на направена с Lazarus програма по подразбиране има същото име, каквото е името на проекта, има разширение .exe и се намира в директорията на проекта.

В macOS

Програмите се разпространяват чрез програмни пакети с разширение .app. Lazarus създава в директорията на проекта структурата на такъв програмен пакет, но на мястото на изпълнимия файл, който трябва да се намира в поддиректория Contents/MacOS, поставя символична връзка към създадения при компилирането изпълним файл, намиращ се извън този пакет, в директорията на проекта.

За да се подготви за разпространяване трябва изпълнимият файл да се премести на мястото на символичната връзка в поддиректория Contents/MacOS.

За да се преодолее изискването на последните версии на macOS, а именно всеки изпълним файл да е подписан от регистриран от Apple програмист, трябва готовият за разпространяване програмен пакет наистина да се подпише от такъв програмист, или да се подпише от потребителя, който ще го използва, с разрешен за ползване само на неговата машина, генериран от него сертификат. (Подобен, описан на този сай, е проблемът с електронния подпис на libphp.so - библиотека, която се ползва от сървъра Apache за уебстраници, програмирани на PHP.)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1484 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload