Рендери

Страницата е създадена на:18 април 2019 и редактирана на:23 май 2019

Документация: Assign Renderer Rollout

Рендери наричаме софтуерните инструменти, които създават реалистични изображения на описани цифрово сцени с предмети. (Вижте: статия Рендъринг в Wikipedia.)

3ds Max се доставя с няколко рендъри, между които се избира с диалога Render Setup. Той се отваря с бутон от главната лента за инструменти или от главното меню: Render - Render Setup.

В диалога Render Setup, страница Common, панел Assign Renderer може да се избере рендер за всеки от случаите, в които 3ds Max използва рендери: Production - създаване на окончателните статични изображения и видео кадри, Material Editor - визуализиране на свойствата на материалите в редакторите за материали и ActiveShade - в изгледите към сцената, когато са в режим изискващ визуализиране на матерали и сенки.

Избирането на рендер става с щракване на бутона от съотватния ред, който отваря диалога за избор Choose Renderer.

Хипервръзки кам описанията на различните рендери в документацията на 3ds Max вижте в Rendering(колекция връзки).

Основен фактор, който трябва да се има предвид при избора на рендер е дали се цели постигане на физическа прецизност и реализъм на сцената или не. Рендер като ART Renderer е подходящ за постигане на физическа прецизност, докато рендери като Scanline Renderer или Quicksilver Hardware Renderer не са.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2622 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload