Съдържание от други файлове

Страницата е създадена на:16 май 2019 и редактирана на:25 май 2019

Документация: Data Exchange.

За оформяне на сцената 3ds Max позволява вмъкване (Inport) на съдържание от други файлове.

Команда File - Import - Import... предизвиква показване на диалог за избиране на файл за импортиране.

От падащия списък Files of type на този диалог се избира тип на файловете, които да се показват и от които да се избира.

След като е избран файл и е щракнат бутон Open, в зависимост от типа на файла, се показва различен диалог за настройване на импортирането.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2340 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload