Водещи линии в Archicad

Страницата е създадена на: 7 октомври 2021 и редактирана на: 7 октомври 2021

Водещите линии са линии, които временно се изобразяват в работните прозорци на Arcicad и подпомагат подравняването и построяването на други елементи.

В прозорците с двумерни чертежи, в четирите страни на чертожното поле се виждат пунктирани линии. Ако такива не се виждат трябва да се подаде команда от главното меню View Guide Lines или да се щракне бутона върху информационната лента. Именно тези линии служат за поставяне на помощни линии върху чертожното поле, което става с влачене на някоя от тези линии и пускане върху линия от съществуващия модел. Помощните линии могат да бъдат прави или окръжности.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1666 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload