Поставяне, изтриване и подравняване на визуални компоненти върху форма

Страницата е създадена на:24 януари 2019 и редактирана на:26 декември 2020

Поставяне на визуални компоненти върху форма

Върху формата може да се поставят визуални компоненти, представляващи елементи, предназначени да дават информация на потребителя или да приемат от него информация. Това могат да бъдат: надписи, прозорци за редактиране на текстове, бутони и др.

Lazarus съдържа палитра от много готово програмирани визуални компоненти. Бутоните за избиране на тези компоненти се намират в няколко страници (Standard, Additional, Common Controls др.) в главния прозорец:

При спиране на курсора на мишката върху бутон на визуална компонента се показва прозорче изписващо типа на визуалната компонента, а в скоби - името на модула в който е дефинирана тази компонента (на илюстрацията TButton).

Нека да посочим четири от визуалните компоненти, които ще използваме:

ТButton - бутон

ТLabel - етикет

ТEdit - поле за въвеждане на един ред текст

ТStringGrid - за въвеждане на информация в таблица от клетки, подредени в редове и стълбове.

За поставяне само на една визуална компонента: щракваме върху нейния бутон в палитрата, при което бутонът се оцветява и започва да се отличава от останалите бутони. Така тази компонента се набелязва за поставяне.

За отказване от поставянето на избрана с щракване визуална компонента се щраква бутонът стрелка в началото на палитрата.

Когато има набелязана за поставяне визуална компонента, тя се поставя с щракване на левия бутон на мишката в избраното за нея място върху формата.

След като визуалната компонента се появи върху формата, нейния бутон в палитрата възвръща нормалния си цвят, а се оцветява бутонът стрелка в началото на палитрата.

Една визуална компонента може да се избере за многократно поставяне, ако при щракване върху бутона й в палитрата се държи натиснат клавиш Shift. Тогава след първото щракване и поставяне на един екземпляр върху формата, компонентата остава избрана за поставяне (бутона й остава оцветен), и всяко следващо щракване върху формата поставя нови екземпляри.

За прекратяване на поставянето, се щраква бутона стрелка.

Изтриване на визуални компоненти от форма

Щракваме с мишката върху визуалната компонента от формата, която искаме де изтрием, и натискаме клавиш Delete или Backspace.

Подравняване на поставените компоненти

Когато върху палитрата с визуални компоненти е избран бутон стрелка, с влачене на мишката се очертава правоъгълник около компонентите, които искаме да подравним. При отпускане на левия бутон на мишката компонентите остават маркирани.

Щракваме десния бутон на мишката върху някоя от маркираните визуални компоненти и избираме от контекстното меню команда Align....

От диалога, който се показва избираме начин за подравняване съответно в хоризонтално и вертикално направление. Например: Horizontal: Left Sides и Vertical: Space Equal и щракваме бутона OK.

Това подравнява на една линия левите краища на визуалните компоненти и прави равни разстоянията във вертикала между тях.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2386 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload