Създаване на интерфейса на програма с Lazarus

Страницата е създадена на:26 януари 2019 и редактирана на:15 септември 2020

Същност на визуалните компоненти

Визуалните компоненти, които добавяме върху форма, представляват типове обекти, декларирани в готовите модули на Lazarus.

Когато създава нов проект, Lazarus създава модул с име по подразбиране Unit1.pas. В този модул се декларира нов тип обект TForm1, наследник на типа TForm. Типът TForm служи за представяне в програмите на прозорци. Но прозорците от този тип са празни. За да се показват прозорци, съдържащи визуални компоненти, в програмите се декларират типове наследници на типа TForm, в които визуалните компоненти се декларират като свойства обекти.

Създадената автоматично декларация на тип TForm1 служи за представяне на главния прозорец на програмата, заедно с добавените от нас визуални компоненти. С поставянето на визуални компоненти върху формата, Lazarus автоматично добавя в декларацията на типа TForm1 декларации на променливи с типове, съответстващи на типовете визуални компоненти.

Преди добавяне на визуални компоненти, декларацията на тип TForm1 е:

След добавяне на три визуални компоненти върху формата (бутон, поле за редактиране и етикет), декларацията се променя на:

Object Inspector

Добавените визуални компоненти върху формата се показват и в прозореца "Object Inspector".

При щракване върху визуална компонента в прозореца "Object Inspector", тази компонента се маркира и върху формата. Също и щракването върху визуална компонента върху формата, маркира тази компонента и в "Object Inspector".

В същото време, в долната част на прозореца "Object Inspector", в частта Properties, се показват настройките на началните стойности на свойствата на визуалните компоненти. Тези стойности се задават при проектиране на интерфейса, и те се използват при стартиране на програмата. Всяко свойство на визуална компонента има име, тип и стойност. Името на свойство е идентификатор, зададен при деклариране на свойството. Типът може да бъде, например, string, integer или друг. Стойността се въвежда от програмиста в прозореца "Object Inspector", срещу името на свойството.

Предназначение на някои свойства

Caption - Текст, който се вижда изписан върху визуалната компонента. Това свойство е от тип string.

Height и Width - Свойства от тип integer, които определят, съответно височината и ширината на правоъгълника, който заема визуалната компонента на екрана.

Name - свойство от тип string, което е идентификатор на визуалната компонента. Това име използваме при писане на изпълними оператори, с които програмираме, действия извършвани от компютъра с визуалната компонента. Например, операторът:

Button1.Height := 20;
Присвоява стойност 20 пиксела на височината на бутона с име Button1.

Font - шрифт, използван за надписите върху визуалната компонента.

Color - цвят на визуалната компонента.

Top - разстояние в пиксели от горния ляв ъгъл на визуалната компонента и горната страна на прозореца, в който се изобразява.

Left - разстояние в пиксели от горния ляв ъгъл на визуалната компонента и лявата страна на прозореца, в който се изобразява.

Text - свойство от тип string, което съдържа текст, въвеждан и редактиран от потребителя във визуална компонента.

Задавайки стойности на свойствата на визуалните компоненти по време на проектирането на интерфейса ние определяме как ще изглеждат визуалните компоненти след стартиране изпълнението на програмата. Но тези свойства може да се променят и по време на изпълнение на програмата.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2296 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload