Loft

Страницата е създадена на:17 март 2019 и редактирана на:21 март 2019

Раздел връзки: 3ds Max - Help(колекция връзки), в help.autodesk.com: Loft Compound Object.

Loft е тяло, което се образува, чрез задаване на водеща линия и една или повече затворени криви. Затворените криви задават формата на перпендикулярните сечения на тялото в различни точки от водещата линия. Сеченията могат да бъдат построени и да се намират в произволни равнини, но 3ds Max ги използва там където бъде посочено и ги обръща перпендикулярно на водещата линия.

Преди стартиране на командата трябва да е селектирана водещата линия.

В панел Path Parameters на контролния панел с щракване върху съответния бутон се избира за разстоянието, което определя къде дадено сечение да пресича водещата линия, дали да се измерва в проценти (Percentage) или в единици за дължина (Distance). В поле Path се задава разстояние, измерено в избраните единици.

В панел Creation Method се избира как да бъде използвана посочена крива:

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2125 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload