Стартиране на проект в Rhinoceros 7

Страницата е създадена на:24 октомври 2021 и редактирана на:24 октомври 2021

При подаване на команда File - New се показва диалог за избиране на файл шаблон. Имената на шаблоните показват доли са предназначени за големи (Large Objects) или малки (Small Objects) и мерни единици (Feet, Inches, Millimeters, Centimeters...).

Еднократно щракване с левия бутон на мишката върху шаблон само го избира, а за да се отвори се щраква бутон "Open". Двойното щракване веднага отваря нов файл, направен по избрания шаблон.

Мерните единици на отворения файл се променят с Tools - Options в раздела за настройки Document Properties - Units. Отделно се задават единици за моделиране (Model) и за чертежи (Layout).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 65 днес 3
Направено с MyCMS.