Документиране в Rhinoceros 8

Страницата е създадена на:23 януари 2022 и редактирана на: 4 март 2024

Съдържание

Оформления, детайли, детайлни изгледи Създаване на оформление (Layout) Активиране на детайлни изгледи Скриване/показване на обекти от детайлните изгледи Размерни линии

Introduction to Layouts in Rhino

Оформления, детайли, детайлни изгледи

Документиране ще наричаме процеса на създаване на различни документи, представящи създадения с Rhino модел. То включва създаване на специфичен тип изгледи - оформления на документи (Layouts), в които се поставят детайли (Details), представляващи правоъгълни рамки, в които се показват части от други типове изгледи, наричани детайлни изгледи (Detail Viewes).

Създаване на оформление (Layout)

Ново оформление се създава с щракване на бутона + в дясно от имената на изгледите и избиране на команда New Layout...

Показва се диалог за настройване на новото оформление.

За да може да се изберат стандартни размери за хартия трябва да се избере принтер. Initial Detail Count е началният брой детайли, които ще се поставят върху изгледа. В избрания брой детайли се поставят по реда си наличните изгледи, но в последствие детайлите може да се променят по форма, какво и как да изобразяват и т.н.

В дадено оформление може да се добавят обекти, които се изобразяват само върху това оформление, например: размерни линии, надписи и др. които може да са важни за документа, който представя оформлението, но не и за самото моделиране.

Активиране на детайлни изгледи

Детайлните изгледи, който се изобразяват в детайлите върху едно оформление могат да се активират с двойно щракване на мишката. През активиран по този начин детайлен изглед се правят промени в модела и тези промени се виждат и в останалите изгледи. Деактивирането на детайлен изглед става с двойно щракване на мишката върху празно място в него, или двойно щракване с мишката извън него. Двойното щракване върху друг детайлен изглед прави този изглед активен.

Скриване/показване на обекти от детайлните изгледи

Обекти се скриват само от даден изглед с команда HideInDetail.

Размерни линии

Добавят се с команда от менюто Dimention - Liner Dimention. С щракване се посочват точките, разстоянието между които трябва да се изобрази с размерна линия, след което курсора се изнася в посоката, в която ще се постави размерната линия, трето щракване поставя линията на избраното място. Опция Continue задава продължаване на съществуваща размерна линия. Ако е необходимо такава се избира с опция SelectDimentionToContinue. Продължаването на съществуваща размерна линия се състои в добавяне на точки разстоянието, до които също се показва. Продължаването се прекратява с клавиш Enter.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1527 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload