Създаване на някои типове обекти в Rhinoceros 7

Страницата е създадена на:19 януари 2022 и редактирана на:22 януари 2022

Типовете обекти, използвани в Rhino са описани в: Rhino Objects.

Създаване на обект (точка, линия и т.н.) се извършва със съответна команда, която се стартира с написване в командния ред, избиране от менюто, или щракване на бутон от лента с бутони. Относно работата с командния ред, вижте Команден интерфейс.

Polyline - полилиния

Полилинията е крива, която се състои от прави отсечки и дъги от окръжност. Построява се чрез последователно поставяне на точки.

Режимът от чертане на линия се сменя с чертане на дъги след поставяне на поредната точка, с опция Mode.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1111 днес 2
Направено с MyCMS.
Force Reload