Етикети в Archicad

Страницата е създадена на: 8 януари 2021 и редактирана на:16 май 2023

Етикетите в Archicad са начин за поставяне на надписи в чертежите, които показват автоматично изнесена информация за други елементи. Показваната в етикет информация автоматично се актуализира след редактиране на елемента, който е свързан с него, и това спестява работа и предпазва от грешки.

Инструментът за поставяне на етикет Label се намира в секция Document на лентата с инструменти.

Етикетите са библиотечни елементи, които имат предварително зададена структура, но тази структура чрез настройки може да се нагласи според конкретни цели, затова е важно след активиране на инструмента, преди да се постави етикет, да се избере най-подходящия библиотечен тип и да се направят настройки.

Поставянето на етикет се осъществява с еднократно щракване с левия бутон на мишката върху друг елемент, например: стена, врата, прозорец, плоча и т.н., за който елемент трябва да се покаже информация в етикета.

Библиотечен тип етикет се избира от диалога за настройване на инструмента, в частта TYPE AND PREVIEW, с щракване върху иконата на избран тип.

Text / Autotext

Типът етикети Text / Autotext се използват за изнасяне на написан от потребителя текст в съчетание с различни свойства на елементите, към който е поставен етикета. По подразбиране етикетът показва идентификационния номер на елемента #Element ID, но това може да се промени преди или след поставяне на етикета.

Преди поставяне на етикета, идентификационният номер може да се премахне с щракване върху името на групата настройки TEXT LABEL и после - върху бутон Clear Text. След поставяне, такъв етикет ще бъде празен и ще се отвори за редактиране.

Ако не се премахне текста по подразбиране преди поставяне, след като етикетът се постави той се отворя за редактиране, чрез селектиране с инструмент стрелка и двойно щракване върху надписа, който показва.

За де се постави друго свойство, се щраква бутона Auto text . Новото свойство се избира от прозореца, който се показва и се щраква бутона Add. Прозорецът се затваря с натискане на клавиш Esc.

Преди и след автоматично показваната, оцветена в сиво стойност на свойство може да се въведе допълнителен текст, например:

За приключване на редактирането се щраква извън прозореца за редактиране.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2089 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload