Интензитет на електричното поле

Страницата е създадена на:19 октомври 2018 и редактирана на: 7 юни 2022

Възникването на сила на взаимодействие между два точкови заряда се осъществява посредством електрично поле. В пространството около всеки заряд съществува електрично поле и това поле има свойството да действа с определена сила на всеки друг заряд, който се намира в дадена точка на пространството. Силовото действие на електричното поле върху точкови заряди, които се намират в него, се описва с векторната величина интензитет на електричното поле E . Когато е известен интензитета на електричното поле в дадена точка, силата, която действа на заряд q , намиращ се в тази точка е:

F = q E ,

т.е. силата, която действа на точков заряд q  в дадена точка на електричното поле е правопропорционална на интензитета на електричното поле E в тази точка.

Ако електричното поле се създава от точков заряд Q , то силата, която действа на заряд q , намиращ се на разстояние r  се определя от закона на Кулон:

F = qQ 4 π ϵ 0 ϵ r 2 . r r .

Като съпоставим тази формула с предишната виждаме, че интензитетът на електричното поле, създавано от точков заряд Q в точка, намираща се на разстояние r от точковия заряд е:

E = Q 4 π ϵ 0 ϵ r 2 . r r .

Когато електричното поле се създава от много точкови заряди интензитетът на електричното поле E  в дадена точка на пространството се получава, като векторна сума (суперпозиция) на интензитетите E 1 , E 2 , ... E n  на полето, създавано в тази точка от всеки от зарядите:

E = E 1 + E 2 + ... + E n .

Това е следствие от принципа за суперпозиция на електричните сили.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 5248 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload