За да започнете

Страницата е създадена на:14 април 2019 и редактирана на:25 октомври 2023

Съдържание

Как да се сдобиете с Qt Open Source? Изтегляне В macOS В Windows 10 В Linux Ubuntu 17.04 Desktop Linux Mint Инсталиране В Windows В macOS В Linux Офлайн инсталатор Други възможности Компилиране от изходен код В Windows Изтегляне и инсталиране на MinGW Разархивиране на изходния код на Qt Създаване на "постоянно" работно обкръжение Създаване на "временно" работно обкръжение Извършване на компилирането на Qt

Как да се сдобиете с Qt Open Source?

Изтегляне

От началната страница на официалния сайт qt.io до страницата за изтегляне на версията с отворен код се стига през хипервръзките: "Download. Try.", горе в дясно, и на отварящата се страница се щраква линка "Download open source". На страница озаглавена Qt for Open Source Development, преди да стигнете до страницата за изтегляне, ще прочетете накратко за задълженията при разработването на приложения с отворен код с Qt. В дъното на страницата е бутона "Download the Qt Online Installer" с щракване на който се стига до страница

ttps://www.qt.io/download-qt-installer-oss

Ако сте нетърпеливи и щракнете големия зелен бутон "Download Online Installer for вшагаОперационнаСистема" ще изтеглите сравнително малка (към 46МВ) програма, представляваща онлайн инсталатор.

Следва описание на някои особености за различните операционни системи.

В macOS

Изтегленият файл е .dmg архив, при отваряне на който се стига до програма за управляване на инсталацията.

В Windows 10

Ако използвате стандартният браузър Edge, след щракване върху хипервръзката "Download", е много вероятно, след щракване върху бутоните, които браузърът показва за да изберете какво да се направи с изтегляния файл: 'Run" или "Save", антивирусната програма Windows Defender да блокира изтеглянето и стартирането на инсталатора на Qt и да видите надпис:

"qt-unified-windows-x86-3.0.2-online.exe is unsafe to download and was blocked by Windows Defender SmartScreen."

Щракнете бутона "View Downloads" показващ се до това съобщение и след това щракнете с десния бутон на мишката върху името на блокирания файл и изберете "Download unsafe file". Файлът се изтегля и запазва, и за да стигнете до него, щракнете върху хипервръзката "Open Folder" срещу "Downloads" в прозореца със списъка на блокираните файлове. Във папката с изтеглени файлове щракнете двойно върху файла на инсталатора за да стартира инсталирането. Инсталирането протича, както е описано в Инсталиране.

В Linux

Трябва да направите изтегления файл изпълним.

Ако сте го изтеглили с щракване на мишката върху зеления ленк "Download" в браузъра, и ако той се намира в директория Downloads, то отворете директория Downloads с програма Files, щракнете десния бутон на мишката върху изтегления файл и изберете Properties. В раздел Permissions на изскочилия прозорец, поставете отметката Allow executing file as program.

След като затворите изскочилия прозорец. Сега вече при щракване с десния бутон на мишката върху файла, ще видите и команда Run, която можете да изберете и да започнете инсталирането на Qt.

Друг начин да изпълните същити действия е да отворите терминал и да подадете командите:

cd Downloads
chmod a+x qt-opensource-linux...
./qt-opensource-linux...

В тези команди на мястото на qt-opensource-linux... трябва да стои цялото име на изпълнимия файл, в което на мястото на точките стоят цифрите на версията и други букви.

Ubuntu 17.04 Desktop

1. За успешно компилиране на програми с Qt Creator е необходима библиотеката lGl и тя се инсталира с команда:

sudo apt-get install libglu1-mesa-dev

2. Ако използвате Ubuntu на VirtualBox, за достъп до споделени папки е необходимо потребителят в системата гост Ubuntu да е член на група vboxsf. Присъединяването към тази група се извършва с команда:

sudo usermod -a -G vboxsf userName

Промяната дава ефект след рестартиране на Ubuntu. Вижте: https://askubuntu.com/questions/161759/how-to-access-a-shared-folder-in-virtualbox

Linux Mint

Ако използвате Linux Mint на виртуална машина за VirtualBox, за да работи OpenGL, изключете хардуерното 3D ускорение.

Преди опит за инсталиране на Qt трябва със Software Manager да се потърсят и инсталират пакетите: build-essentials и libglu1-mesa-dev

Инсталиране

Във всички операционни системи след стартиране на инсталатора се показва прозорец за влизане/регистрация в сайта за разработчици на Qt. След влизане се показва страница за съгласяване с условията за ползване. Бутонът за продължаване "Next" става достъпен след поставяне на двете отметки. Следват: поздравяващ екран и отговаряне на въпрос дали сте съгласни системата да изпраща анонимни данни за начена на ползване.

На следващ екран може да промените директорията, в която по подразбиране ще се инсталира Qt. Предложената директория трябва да е празна или все още да не съществува. Ако вече имате инсталирана една версия на Qt, може да инсталирате и друга версия, като на тази стъпка, зададете различна директория за новата версия.

Следва особено важна стъпка, в която избирате компонентите на Qt, които да се инсталират. Този избор зависи от намеренията и особеностите на операционната система (вижте по-надолу), които имате.

Ако сте приключили с инсталирането по този начин, може да преминете към Поддържане на работната среда и деинсталиране на Qt.

В Windows

имате избор между два C++ компилатора, с които да създавате своите Qt програми: компилаторът на Microsoft от Visual Studio (https://visualstudio.microsoft.com) и компилаторът от средата за създаване на програми с отворен код за Windows MinGW.

Ако сте решили да компилирате програмите си с MinGW, при инсталиране на Qt трябва да посочите това в прозореца за избиране на модули.

Ако Ви трябва по-стара версия на Qt, за да работите по проекти, които не са преработени за версии 5, имайте предвид някои особености на тези версии.

Qt 4.8.5 се доставя без MinGW 4.4, а може да работи успешно само с тази конкретна версия на MinGW компилатора. Такъв може да изтеглите от http://nosymbolfound.blogspot.bg/2012/12/since-until-now-qt-under-windows-is.html
и трябва да го инсталирате преди инсталиране на Qt 4.8.5, а при инсталиране на Qt 4.8.5 трябва да посочите директорията му.

Следващите версии Qt 4.8.x по време на инсталирането показват хипервръзка, към интернет аддреса, от който да се изтегли съвместимата с тази версия на Qt версия на MinGW. Щракването върху тази хипервръзка стартира изтегляне на MinGW и преди да се продължи инсталирането на Qt, трябва да се завърши изтеглянето и инсталирането на MinGW.

В macOS

След версия Qt 5.5.1 онлайн инсталаторът от

https://www1.qt.io/download-open-source

извършва изтеглянето и инсталирането без проблеми.

В Linux


 

Офлайн инсталатор

Офлайн инсталаторът представлява голям архивен файл (около 2,5 GB), съдържащ цялата система и може да я инсталира и без да ползва връзка с Интернет. До мястото за изтегляне на този инсталатор ще стигнете ако на страницата за изтегляне https://www.qt.io/download-qt-installer, щракнете върху хипервръзката „offline packages you can get them here”, разположена по-надолу върху страницата за теглене. Ще намерите офлайн инсталаторите в раздела "Offline Installers".

Други възможности

Другите възможности да се сдобиете с Qt Open source са да компилирате системата от изходен код или да инсталирате само Qt библиотеките без Qt Creator. Ако тези начини не Ви интересуват специално, може да преминете към Поддържане на работната среда и деинсталиране на Qt.

Компилиране на Qt от изходен код, все пак, може да се окаже необходимо:

Програмният код за компилиране на Qt може да намерите в директорията за изтегляне на съответната версия. Например, за версия 4.8.5 от адрес: http://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.5
може да изтеглите файл: qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.zip или qt-everywhere-opensource-src-4.8.5.tar.gz. Важно: За Windows изтеглете .zip, а за Mac и Linux .tar.gz файла.

Компилиране от изходен код

В Windows

Изтегляне и инсталиране на MinGW

MinGW (http://www.mingw.org/) е комплект от C++ компилатор и други помощни програми, необходими за компилиране на програмите, направени с Qt, както и на самата система Qt. Необходимо е да го изтеглите отделно ако сте изтеглили само файла с първичния код, а не инсталиращата програма за инсталиране на Qt, която автоматично изтегля и инсталира и MinGW. Идете на сайта: sourceforge.net/projects/mingw. Щракнете върху показаната в ярко зелен правоъгълник препратка "Download". Малко по-надолу в новата страница, която се отваря има таблица със списък на файлове за теглене. На първия ред с надпис "Automated MinGW Installer" щракнете върху препратката "MinGW-5.1.4". От новата отворена страница изтеглете файла MinGW-5.1.4.exe. Това е инсталираща програма, която тегли от Интернет необходимите файлове от MinGW и после извършва инсталирането му. Изтеглете и я стартирайте.

Когато програмата MinGW-5.1.4 покаже списък с пакетите, които искате да инсталира, щракнете и срещу пакетите g++ и win32-make. Тези два пакета се използват при компилиране на Qt. MinGW-5.1.4 извърши всичко необходимо по изтеглянето и инсталирането на MinGW, а освен това при повторно използване може да актуализира пакетите, които сте избрали. (Имайте предвид, че за да работи тази програма изисква да имате Интернет връзка.)

Разархивиране на изходния код на Qt

.zip файлът с изходния код на Qt съдържа директория със същото име и характерна структура и съдържание. След като я разархивирате, може би, е добре да я преместите и преименувате на: C:\qt4.5.3. (Т.е. трябва: за име на директорията да остане само номера на версията, например 4.5.3; да създадете директория C:\qt и да преместите в нея директорията 4.5.3 с изходния код на Qt.) Препоръчвам това, защото C:\qt4.5.3 е директорията, в която по подразбиране се инсталира Qt от .exe файл и е добре да има съвпадение. Обясненията по-нататък се отнасят за случай, че сте инсталирали Qt именно в директория: C:\qt4.5.3.

В главната директория с изходния код има текстов файл INSTALL, който обяснява как трябва да извършите инсталирането. Предлагам да го преименувате на INSTALL.txt защото така като щракнете двойно върху него, Windows ще го отваря веднага с notepad, без всеки път да пита с коя програма да го отвори.

Създаване на "постоянно" работно обкръжение

За успешно функциониране на Qt трябва да зададете някои променливи на обкръжението:

QTDIR=C:\Qt4.5.3

QMAKESPEC=C:\qt4.5.3\mkspecs\win32-g++

path=C:\Qt4.5.3\bin;C:\MinGW\bin

В Windows XP може да ги зададете от:

Control Panel -> System -> Advanced -> Environment variables

В Windows 7 - от:

Control Panel -> Advanced System Settings -> Advanced -> Environment variables

Може да ги зададете като "потребителски" или "системни". За да не обсъждаме разликата предлагам да ги зададете като "системни", т.е. в списъка: "System variables".

Намерете променливата path в този списък, щракнете еднократно върху нея и после върху бутона "Edit". В края на текста в полето "Variable value:" добавете: ;C:\Qt4.5.3\bin;C:\MinGWbin. (Знака ";" служи за разделител между включените в path директории.)

Ако не съществува променлива path щракнете върху бутона "New". В полето: "Variable name" напишете path, а във "Variable value:" - C:\Qt4.5.3\bin;C:\MinGW\bin. Щракнете бутона "OK".

По подобен начин създайте и променлива QTDIR и й задайте стойност C:\Qt4.5.3, а също и променлива QMAKESPEC със стойност C:\qt4.5.3\mkspecs\win32-g++.

Наричам създаването по описания начин обкръжение "постоянно", защото то се установява за постоянно, т.е. валидно е и след рестартиране на компютъра и засяга всички програми.

Създаване на "временно" работно обкръжение

Аз лично прилагам един друг начин за създаване на работно обкръжение – използвам за целта .bat файл, който създава "временно" необходимото обкръжение и отваря промпта на Windows, който, така или иначе, трябва да стартирам за да компилирам изходния код, който пиша. Наричам го "временно", защото то се отнася само за отвореното копие на промпта и стартираните през него други програми, не засяга "системното" обкръжение и "изчезва" след затваряне на промпта. Това ми позволява за различни цели да си създавам различно обкръжение, например, да компилирам кода, който пиша с по-стара версия на Qt или MinGW. Примерното съдържание на .bat файла, който използвам е:

echo off

cls

set QTDIR=C:\qt4.5.3

set QMAKESPEC=C:\qt4.5.3\mkspecs\win32-g++

set path= C:\qt4.5.3\bin;C:\MinGW\bin;D:\windows\system32

C:\Windows\System32\cmd /d

(Между другото, ако искате да научите повече за командите на промпта в Windows XP, отворете промпт и подайте командата help. Това ще покаже списъка с възможни команди и кратка информация за предназначението на всяка команда. Повече информация за отделна команда ще видите ако подадете команда help, следвана от името на командата, която Ви интересува.)

За да създадете горния .bat файл: Отворете директорията, в която е необходим, например: C:\qt4.5.3. Щракнете десния бутон на мишката в прозореца с иконите от тази директория и изберете: New -> Text Document. Задайте име не файла, например: Qt-4.5.3-prompt.bat. Щом натиснете Enter, Windows показва предупредително съобщение, защото сте сменили разширението на файла от .txt на .bat, но щракнете "Yes" бутона. Върху името на създадения празен .bat файл щракнете с десния бутон на мишката и изберете: Edit. Файлът се отваря с notepad. Изкопирайте предложеното преди малко съдържание, като евентуално трябва да промените директориите: C:\qt4.5.3 и C:\MinGW\bin, на тези, които съответстват на Вашия компютър. Затворете notepad и потвърдете с Yes, да се запишат промените.

Сега като щракнете двойно върху създадения .bat файл се отваря промта на Windows и можете да започнете работа в него – да подавате команди и т.н. За щастие, промта на Windows от XP насам вече прилича малко на конзолната програма на Linux, докато с този на Windows 98 се работи много по-тромаво. Например: с клавиша "стрелка нагоре" може да се върне предишната подадена команда, клавиша Tab "доизписва" имената на файловете, така както действат тези клавиши и в Linux. Свикването с подаване на команди през промпта е неизбежно при работа с Qt, затова описвам подробно този малък трик с използване на .bat за създаване на обкръжение. В сравнение с отварянето на промта по стандартния начин, отварянето му през .bat файл има две предимства: създава необходимото обкръжение и спестява командата за смяна на директорията, която трябва да подадете за да влезете в директорията, в която искате. Второто става като сложите .bat файла в директорията, в която ще работите. Като щракнете двойно върху .bat файла тази директория се оказва текуща за промта и може веднага да започнете да му подавате команди.

Извършване на компилирането на Qt

Ако вече сте създали .bat файл за отваряне на промта на Windows XP, той трябва да се намира в директорията с изходния код: C:\qt4.5.3. Щракнете двойно върху .bat файла и отворете промпта.

Подайте команда configure. Стартира се програмата configure.exe, която се намира в главната директория с изходния код на Qt.

На първият въпрос, който задава програмата configure – дали искате да използвате комерсиална или с отворен код версия на Qt, отговорете с буквата o и натиснете клавиш Enter.

После отговорите с "y" на въпроса дали сте съгласни с лицензионното споразумение.

Configure.exe извършва някои проверки и настройки, и компилира програмата qmake.exe, която ще се използва при "същинското" компилиране на Qt, а ако нещо в системата липсва показва съответно съобщение.

Работата на configure.exe продължава доста време, на по-стар и бавен компютър – почти 1 час или дори повече, ангажира силно процесора и ако искате в същото време да работите с друга програма, може да забележите забавяне. Въоръжете се с търпение, или стартирайте configure.exe, когато е възможно да оставите компютъра да изпълнява само тази програма, без да го ангажирате с друга спешна работа. configure.exe завършва с надписа:

Qt is now configured for building. Just run mingw32-make.

To re

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3266 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload