Изпълнение на програми

Страницата е създадена на:15 април 2019 и редактирана на:29 януари 2021

Програми, предназначени за мобилни устройства, може да се изпълнят върху самите устройства, свързани към компютъра с кабел или върху емулатори, каквито има в средите за разработка на програми за такива устройства.

Изпълнение на програми за платформата, в която работим

Това е най-простия случай. Програмата, която правим е предназначена за операционната система на компютъра, с който я правим. Само щракваме бутона за стартиране и програмата се компилира и отваря, и я изпробваме.

Ако случайно програмата "забие" и не може за да се прекрати с нейните органи за управление, то спирането на стартирана през Qt Creator програма може да се извърши с щракване на бутона за спиране на стартираната програма:

Изпълняване на програми за Android

Можете да изпълните своята програма върху емулатора на Android, който е част от Android Studio или върху физическо устройство с Android. Ако разполагате с физическо устройство с Android, трябва в настройките му да включите Developer Options и USB debugging и да го свържете към компютъра с кабел.

В Qt Creator за да стартирате изпълнение на програма за Android трябва да изберете целевия комплект за Android – Debug или Release вариант и да щракнете бутона Run. Показва се диалог за избор на устройство. Ако сте свързали физическо устройство чрез кабел, трябва да го видите в този диалог. Щом щракнете върху предпочитаното от Вас устройство и след това върху бутона OK. Qt Creator компилира Вашата програма, копира изпълнимите файлове върху устройството и стартира програмата върху него.

Ако възнамерявате да разпространите изпълним пакет за Android вижте Разпространение за Android.

Изпълняване на програми върху физически iOS устройства

За да разработвате програми за устройства с операционни системи на Apple, като iOS, трябва да сте изтеглили и инсталирали развойната среда Xcode, както и да сте се регистрирали в програмата на Apple за разработчици https://developer.apple.com/programs. Програмите са платени, но при регистриране на нов разработчик, може да се ползва едномесечен пробен период. По време на пробния период може да се изпробват, разработваните приложения върху реални устройства, чрез директно свързване с кабел, но само плащането на абонамент дава възможност да предлагате програмите си в App Store и да ги разпространявате върху други устройства.

Процесът на разработване на iOS приложения за Apple, е описан на адрес:

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppStoreDistributionTutorial/Introduction/Introduction.html

Преди да се опитате да изпълните свой Qt проект на мобилно устройство пробвайте да създадете и изпълните върху това устройство прост проект, направен с Xcode. Ако нямате платен абонамент за регистриран в Apple разработчик, стъпките може да са следните:

 1. Стартирайте Xcode.
 2. Щракнете Create a New Xcode Project.
 3. Изберете iOS – Application и, например, Page-Based Application.
 4. Попълнете данни за новия проект: Име на проекта, Име на организация, Идентификатор на организация, и т.н и щракнете бутона "Next".
 5. Посочете директорията, в която ще се запази проекта, и щракнете бутон "Create".
 6. В прозореца, който се отваря след създаване на проекта, най-вероятно ще видите предупредително съобщение "No matching provisioning profiles found" и бутон под текста на това съобщение "Fix issue". Щракнете този бутон.
 7. Ще видите съобщение, че трябва да добавите Apple ID профил. Щракнете бутона "Add" в това съобщение.
 8. Въведете своя Apple ID и парола и щракнете бутона "Sign in". Отваря се прозорец за настройки на Xcode, в който се показват добавените в тези настройки профили на разработчици. Затворете този прозорец.
 9. В прозореца, който е останал на екрана, се вижда падащ списък с въведените в настройките на Xcode профили на разработчици. Щракнете в този прозорец бутон "Choose" за да изберете профил. Предупредителният надпис "No matching provisioning profiles found" трябва да изчезне.
 10. Свържете с кабел мобилното устройство с компютъра.
 11. В прозореца на Xcode щракнете бутона за компилиране и стартиране на програмата.
 12. Най-вероятно компилирането на програмата ще завърши успешно, програмата ще бъде инсталирана върху мобилното устройство, но няма да бъде стартирана успешно, заради липсата на позволение в настройките на устройството да се изпълняват върху него Ваши програми.
 13. На мобилното устройство отворете Settings – General – Device Management. Тупнете върху профила си, който виждате там, и след това тупнете върху надписа "Trust "ВашиятAppleID" и потвърдете още веднъж, тупвайки върху Trust в прозореца, който се показва.
 14. Намерете иконата на програмата, върху мобилното устройство и тупнете върху нея за да я стартирате и изпробвате. Сега вече програмата ще се отваря и спира и с бутоните за стартиране и спиране от прозореца на Xcode.

За разработчици с платен абонамент, някои от изброените действията ще бъдат изпълнени автоматично или по-малко по-различен начин.

За създаване на програми за мобилни устройства с операционна система iOS, Qt Creator създава файл, който описва Вашият Qt проект по начин, изискван от Xcode. За да се случи това трябва:

 1. да включите към своя проект целевия пакет iphones-clang Qt 5.9.2 for iOS

 2. да изберете Debug или Release компилиране и

 3. да щракнете бутона за компилиране.

Най-вероятно компилирането ще завърши със съобщения за грешки, поради липса на необходимите позволения. Проблемът с позволенията може да се реши с помощта на Xcode, както, когато се създава проект с Xcode. В директорията с файлове за целевата платформа, например:
build-ИмеНаПроект-iphoneos_clang_Qt_5_9_2_for_iOS-Release
ще намерите файл: ИмеНаПроект.xcodeproj.

 1. Щракнете двойно върху този файл и Вашият проект ще се отвори в Xcode.
 2. Щракнете бутона за компилиране и стартиране.
 3. Показва се прозорец със съобщение за проблем и бутон "Fix issue". Щракнете този бутон.
 4. В новия прозорец, щракнете бутона "Choose".
 5. Ако мобилното устройство е свързано с кабел към компютъра, то Вашата програма ще стартира върху него.

След като, по описания начин, бъде решен проблемът с позволенията, ще можете да стартирате своята програма и от бутона за стартиране от прозореца на Qt Creator.

Възможен проблем

Ако при опит за стартиране не приложение от Xcode върху iOS устройство, приложението отказва да се стартира със съобщение:

Please verify that your device’s clock is properly set, and that your signing certificate is not expired.

На страница General на проекта, в първия раздел Identity, от падащия списък Team се щраква върху Add Acount... и се избира профил на разработчик с валиден сертификат.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2449 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload