За удобство след инсталирането на Qt

Страницата е създадена на:15 април 2019 и редактирана на:31 януари 2021

Съдържание

В Windows В Mac OS X В Linux Ubuntu 17.04 Desktop

В Windows

Нищо особено. Следва: Първи стъпки с Qt Creator

В Mac OS X

1. По подразбиране Qt се инсталира в поддиректория на директорията на потребителя извършил инсталирането:

/Users/ИмеНаПотребител/Qt

Именно в тази директория ще намерите Qt Creator.

За да не се налага всеки път да отваряте директория Qt и от там да стартирате Qt Creator, след като го стартирате за първи път, щракнете с десен клавиш на мишката върху иконата му в лентата на задачите и изберете Options -> Keep in Dock

Така иконата му ще остане в лентата на задачите и след затварянето му и ще може да го отворите с едно щракване на мишката.

2. Някои действия се налага да се изпълняват с команди от програмата Terminal, която се намира в директория /Applications/Utilities. Добра идея е икона за стартирана и на тази програма да се направи върху лентата Doc.

3. Програмата Finder нормално не показва скритите файлове и „служебните“ папки на операционната система. Когато обаче пишете, пробвате и настройвате нови програми бързият достъп до тези ресурси е необходим. За да настроите Finder да показва всички файлове и папки (включително и скритите) от цялата файлова система на компютъра, отворете терминал и подайте командите:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE

killall Finder

Ако искате да възстановите нормалното поведение на Finder, при което не се показват скритите и системните файлове, подайте същите команди, като замените само TRUE с FALSE.

4. Когато разглеждате съдържанието на директориите с Finder и искате да отворите Terminal, но така, че текуща да бъде директорията, която виждате във Finder, издърпайте с мишката името на директорията от Finder и я пуснете върху иконата или прозореца на Terminal.

Обратно. Ако сте отворили Terminal и искате да прегледате съдържанието на текущата директория във Finder, подайте команда:

open .

Обърнете внимание на точката, тя означава, че искате да отворите текущата директория. В случай, че искате да отворите друга директория или файл, напишете съответното име на мястото на точката.

4. За да може програмата Terminal да открива инструментите на Qt само по техните имена, трябва директорията, в която те се намират, да се добави в променливата PATH. Това може да се направи, като се добави ред:

export PATH=$PATH:/Users/име/Qt/5.9.1/clang_64/bin

във файл .bash_profile или .zshrc, в зависимост от това кой команден интерпретатор е активен. Последното се разбира по резултата от команда echo $SHELL. Ако резултатът е: /bin/bash, то се използва .bash_profile, а при /bin/zsh - .zshrc. Посочените файлове се намират в личната директория на потребителя. Точката пред името му означава, че нормално са невидими. (вижте как се правят невидимите файлове видими във Finder) В горния ред на мястото на "име" трябва да стои Вашето потребителско име, а на мястото на номера на версията 5.9.1 - версията, която Вие сте инсталирали с помощта на онлайн или офлайн инсталатор. Ефектът от тази промяна ще се забележи при следващо стартиране на Terminal (Ако е отворен, трябва да се затвори от главното му меню Teminal - Quit Terminal и да се отвори отново.). Възможно е някой от файловете .bash_profile и .zshrc да не съществуват в директорията на потребителя и в този случай трябва да се създадат.

В Linux

Ubuntu 17.04 Desktop

1. За лесно отваряне на често използваните програми Terminal и Qt Creator ги добавяме към страничната лента икони Launcher: След първо стартиране на съответната програма с десен клик върху иконата й, избираме Lock to Launcher:

2. За добавяне на директорията bin с инструменти на Qt в променлива PATH: настройваме програма Files да показва и скритите файлове отваряме за редактиране файл .bashrc и в края му добавяме ред:

export PATH=/home/име/Qt/5.9.1/gcc_64/bin:$PATH

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2406 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload