Инструменти за селектиране в 3ds Max

Страницата е създадена на:21 март 2019 и редактирана на:26 май 2019

Съдържание

Select Object Селектиране на обекти по имената им

Селектиране наричаме избирането на обекти с цел върху тях да се приложи някоя команда: преместване, въртене и др. (Вижте: Трансформиране на обекти)

Инструментите за селектиране, разположени върху главната лента с инструменти са .

Чрез избиране от падащия списък се ограничава обхватът на селектирането само върху някои видове обекти:

Geometry - само триизмерни тела.

Shapes - само линии.

Lights - само светлинни източници.

и т.н.

Select Object

Select Object е инструмент за индивидуално селектиране на обекти. Когато е активиран този инструмент, при задържане на курсора на мишката върху контура на някой обект, контурните линии на обекта се оцветяват в жълто, променя се и формата на курсора, и щракването с левия бутон на мишката води до селектиране на обекта. Контурът на селектирания обект се оцветява в бяло.

Добавяне на друг обект към селектираните става при задържан натиснат клавиш Ctrl и щракване с десния бутон на мишката върху него.

Премахване на обект от селектираните става при задържан натиснат клавиш Shift и щракване с десния бутон на мишката върху него.

Задържането на натиснат ляв бутон на мишката върху показания на фигурата бутон, показва група бутони, от които с преместване на курсора на мишката надолу, без отпускане на левия бутон, може да се стигне до всеки от тези бутони. При отпускане на левия бутон на мишката съответния бутон остава избран. По този начин се избира метод за едновременно селектиране на повече обекти с инструмента Select Object.

Правоъгълник - с влачене с мишката се очертава правоъгълник и при отпускане на левия бутон се селектират всички обекти попадащи в правоъгълника.

Кръг - с влачене с мишката от център към периферия се очертава кръг и се селектират обектите от кръга.

Многоъгълник - с влачене с мишката се начертава права отсечка, а след това с последователни щраквания се отбелязват върховете на правоъгълник от който се селектират обекти.

Свободно очертана форма - с влачене с мишката се очертава крива и се селектират обектите попадащи в очертаната област.

Пулверизатор - с влачене се минава с курсора на мишката, който има форма на кръг върху обектите, които се селектират.

Дали ще се селектират само обектите попадащи изцяло в очертаните по описаните методи области или ще се селектират и обектите които само отчасти попадат в тях се определя от състоянието на бутона Window / Crossing. Състоянието на бутона се променя алтернативно при щракване върху него.

Селектиране на обекти по имената им

Щракването на бутон или натискането на клавиш H, отваря прозорец, показващ списък на имената на обектите от сцената. С този прозорец селектирането на обекти се свежда до намиране и селектиране на техните имена. Ето защо е важно на обектите да се задават описателни имена!

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2409 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload